Kontakt oss

Ribe Betong AS
Mjåvannsvegen 132,
Mjåvann Industriområde
4628 Kristiansand

Hovednr: 372 71 200

For prisforespørsel eller andre henvendelser:
mail@ribebetong.no

Alle fakturaer skal sendes:
Ribe Betong AS
Fakturamottak, Bjoavegen 191
5582 Ølensvåg

eller som PDF til
faktura@ribebetong.no

Navn Stilling/ansvarsområde E-post Telefon
Roger Ribe Daglig Leder rr@ribebetong.no 9182 4356
Karl Magnus Skretting Driftsleder kmsk@ribebetong.no 9302 9998
Hans Kristian Birkenes Produksjons og kontrolleder hkb@ribebetong.no 9580 0590
Stein-Harald Isaksen Avdelingsleder vest shi@ribebetong.no 9082 6930
Øystein Mortensvik Teknologileder oymo@ribebetong.no 9797 5363
Marit Ommundsen Administrasjon/faktura mo@ribebetong.no
Jaran Finden Transport og pumping jfi@ribebetong.no 4780 0787
Ingrid Stenbråten KS-HMS/Ytre miljø inst@ribebetong.no 9829 3901

Avdelinger

Kristiansand

Mjåvann
Tlf: 372 71 200

Besøksadresse:
Mjåvannsvegen 132,
Mjåvann Industriområde
4628 Kristiansand

Avdeling Mjåvann, Kristiansand

Storemyr

Tlf: 372 71 200

Besøksadresse:
Storemyr Industriområde
4790 Lillesand

Avdeling Lillesand

Arendal

Brekka
Tlf: 372 71 200

Besøksadresse:
Brekka
4849 Arendal
Avdeling Lillesand

Lyngdal

Tlf: 383 50 262
Epost: rune.traeland@ribebetong.no

Besøksadresse:
Akersmyr
4580 Lyngdal

Avdeling Lyngdal

Flekkefjord

Tlf: 383 50 262
Epost: rune.traeland@ribebetong.no

Besøksadresse:
Skådevikveien 24
4400 Flekkefjord

Avedling Flekkefjord

Åseral

Tlf: 905 45 766
Epost: helge.eikild@ribebetong.no

Besøksadresse:
Eikerapsvegen 285
4544 Fossdal

Avdeling Åseral