Etterbehandling betongflater

Rett etter utstøping skal alle frie overflater overdekkes med enten herdemembran eller plastfolie. Dette for å hindre rissdannelser (plastisk svinn) Skal gulv stålglattes anbefales det å dekke over betongplaten med plastfolie før glatting.

Der hvor dette ikke er mulig, bør du så snart betongen har størknet (men heller ikke for tidlig) sørge for å holde betongen fuktig i minimum 7 dager, dette er spesielt viktig om sommeren.

Hvis det er fare for frost må de utstøpte partier dekkes med varmeisolerende matter (vintermatter).

Ring oss gjerne om du har spørsmål om etterbehandling.